LDN 807,803,804

Dark Nebula's

LDN 807 to mgławica pyłowa w gwiazdozbiorze Liska. Jest ona częścią kompleksu mgławic pyłowych, do których zaliczają się również LDN 807,808,803,804

Click for full image

ldn 807

Obiect :

LDN 807,803,804

Date :

12,13.05.2021

Telescope :

TS76EDPH

Camera :

QHY183mono

Exposures :

Lum 90x180" / RGB 50x180"

Mount :

HEQ5 Pro

Localization :

Poland, Ujsoły - Backyard Obserwatory

Seeing :

8 / 10