LDN 1235

Shark - Dark Nebula

Mgławica pyłowa kształtem podobna do rekina, LDN 1235 jest najprawdopodobniej rozszerzoną mgławicą czerwoną emisyjną (ERE).
ERE świecą dzięki fotoluminescencji, gdy cząsteczki pyłu są uderzane promieniowaniem o wysokiej energii. Na tym zdjęciu widać również dwie mgławice refleksyjne, van den Bergh 149 (vdB 149) i vdB 150. Są to małe niebieskie mgławice, widoczne po środku kardu.

Click for full image

LDN1235

Ciemne mgławice to nieprzezroczyste chmury pyłu i gazu w przestrzeni, które blokują światło gwiazd za nimi. Ale niektóre słabe pyły w obszarze LDN 1235 mogą być również widoczne, ponieważ pył "świeci" się w wyniku fotoluminescencji.
Ustalono, że LDN1235 znajduje się około 672 lat świetlnych od Ziemi.

Obiect :

LDN 1235

Date :

wrzesień 2020

Telescope :

TS76EDPH

Camera :

QHY183mono

Exposures :

Lum 250x120" / RGB 50x120"

Mount :

HEQ5 Pro

Localization :

Poland, Ujsoły - Backyard Obserwatory

Seeing :

8 / 10