NGC 4559

Galaktyka w Warkoczu Bereniki

NGC 4559 (także IC 3592) to galaktyka spiralna typu Hubble'a Sa w gwiazdozbiorze Warkocza Bereniki. Szacuje się, że znajduje się 337 milionów lat świetlnych od Drogi Mlecznej i ma średnicę około 100 000 lat świetlnych. Obiekt został odkryty 23 marca 1903 r. Przez Maxa Wolfa.

Click for full image

NGC4559

Obiekt został odkryty 23 marca 1903 r. Przez Maxa Wolfa.

Obiect :

NGC 4559

Date :

21.03.2020

Telescope :

SW 150/750

Camera :

QHY183 mono

Exposures :

Luminance 300x60sek

Mount :

HEQ5 Pro

Localization :

Poland, Ujsoły - Backyard Obserwatory

Seeing :

5 / 10